Alzheimerforeningen

 

 

Alzheimerforeningen

www.alzheimer.dk

Formål

Alzheimerforeningens formål er at virke for bekæmpelse og behandling af Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme, samt for bedring af vilkårene for patienter og pårørende.

Disse formål søges opnået ved at:

  • Øge offentlighedens kendskab til demenssygdomme; herunder Alzheimers sygdom.
  • Oplyse og rådgive om de nævnte sygdomme og derved skabe forståelse for mennesker med demens og de pårørendes situation.
  • Arbejde for at forbedre støtte og omsorg for personer med demens og deres pårørende og fremme uddannelsen af personale, der skal støtte demente.
  • Støtte forskning vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme.
  • Deltage i internationalt samarbejde.
Aktiviteter

I Seniorhus Odense har Rådgivnings og kontakt centeret Kallerupvej følgende aktiviteter:

Netværks café ledes af Inge Rasmussen, tlf. 20 78 60 85 – mail: ingerasmussen7575@gmail.com

Læs mare om centeret på Kallerupvej, klik her

Seniornetværk
Dansk Folkehjælp har startet et Seniornet op for ensomme ældre.
Dette foregår Munkemaen 117, 5270 Odense N.
Alle som bor i området er velkommen.
Tidspunkt er KL. 14 -16
Altid i ulige uger, Mandag eller tirsdag.
Man skal blåt tilmelde sig første gang. På tlf. 21 47 51 20.
Vi starter op senere på året når alt er normalt igen.

Venlig Hilsen Kirsten Lindstrøm.

Pårørende gruppe – Frontotemporal demens
Vi mødes den første fredag i hver mdr. fra kl. 19.30 – 13.00

Gruppen er en åben gruppe. Gruppen har kun deltagere med tilknytning til personer med Frontotemporal demens.

Aktiviteter bliver opslået på Alzheimerforeningens hjemmeside (klik her) og i aviserne under “Det sker”.

Kirsten Svendsen
Tovholder for Pårørende til
Frontotemporal demente, Alzheimerforeningen
Demensveninstruktør
tlf. 24 96 45 35 – mail: ks1675210@gmail.com

Kontortid

Vi har ingen fast kontortid, men vi kan træffes efter aftale

Kontakt

Alzheimerforeningen
c/o Seniorhus Odense
Toldbodgade 5
5000 Odense

 

Kontaktperson:
Formand for Alzheimerforeningens Lokalforening Fyn

Peter Kühnel
29 21 73 45
pkuhnel@me.com