Danske Handicaporganisationer-Odense

Danske Handicaporganisationer-Odense

Danske Handicaporganisationer-Odense

www.handicap.dk


Læs mere om “Stol på Motion” 

Formål

DH-Odense er en kommunal afdeling af Danske Handicaporganisationer, som er en landsdækkende handicaporganisation med 32 medlemsorganisationer. I øjeblikket består DH-Odense af 23 medlemsorganisationer.

Bestyrelsen er afdelingens højeste myndighed og består af en repræsentant fra hver af de tilsluttede medlemsorganisationer. Bestyrelsen har ansvaret for at afdelingens virksomhed udøves i overensstemmelse med vedtægterne.

Til bestyrelsesmøderne er alle organisationernes medlemmer velkomne med taleret men uden stemmeret.

DH-Odense er repræsenteret i Handicaprådet med 7 medlemmer og i
Derudover sidder der repræsentanter i Den Sociale Ankestyrelse, Brugerråd i Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.

Der er p.t. nedsat et Tilgængelighedsudvalg.

Man bliver medlem ved at organisationen, der ønsker medlemskab, udpeger 1 repræsentant til DH-afdelingens bestyrelse, samt en suppleant.

Aktiviteter

I Seniorhus Odense har DH-Odense følgende aktiviteter:

  • Foredragsaftener for alle organisationernes medlemmer.
  • Samarbejdspartner ftil motionsholdet “Stol på Motion”
Kontortid

Træffes í Seniorhus Odense efter aftale

Kontakt

DH-Odense
c/o Seniorhus Odense
Toldbodgade 5
5000 Odense C

Formand

 

Birthe Malling

Tlf.:  40 34 35 27
Mail: malling@post.tdcadsl.dk