Faglige Seniorer

 

Faglige Seniorer

Vi har åbent hus – hver onsdag kl. 9-12 –
alle er meget velkomne

Formål

Odensekredsens formål er at samle de faglige pensionister- og efterlønsklubber i Odense og varetage interesserne for disse overfor offentlige myndigheder. Endvidere i fællesskab at drive Kredsens klublokale og tilrettelægge kurser, møder og arrangementer.

Klubberne tæller:

  • DSB Pensionistforening Odense afdeling

  • Dansk El-Forbunds seniorklub

  • FOA 13 Odense

  • NNF Pensionister Odense

  • 3F Bygs Seniorklub

  • Typografernes seniorklub

  • 3F Industris Efterløns og Pensionistklub

  • 3F KAD Seniorklub

  • 3F Odense Transport Efterløns- og Pensionistklub

Aktiviteter

Hver klub arrangerer egne arrangementer, som i det væsentlige består af foredrag, banko og filmforevisning af faglig karakter.

Odense Kredsen planlægger fælles arrangementer, som i det væsentlige vil bestå af faglige foredrag og arrangementer der berører Faglige seniorers sociale rettigheder.

Kontortid

Hver onsdag kl. 9.00-12.00 

Kontakt

Faglige Seniorer, Odense Kredsen 
c/o Seniorhus Odense
Toldbodgade 5
5000 Odense C

Formand

 

Formand
Elo Holm Nielsen

Tel.: 25 12 24 86
Privat mail: e.h.nielsen@live.dk
Mail: fagligeseniorod@outlook.dk