Gigtforeningen

Gigtforeningen 

 

www.gigtforeningen.dk

Vores store succes: læs mere om “Stol på Motion” projektet

Formål

At få gigt vil for de fleste betyde en omvæltning. Gigtsygdommen griber overvældende ind i tilværelsen, skaber bekymring og frygt, og kan i mange tilfælde medføre uventede praktiske, menneskelige og økonomiske problemer.

På den måde påvirker sygdommen hverdagen for de cirka 700.000 danskere, som lider af gigt. Men gigt er ikke kun én sygdom: der er op mod 200 forskellige diagnoser med fællesbetegnelsen gigt. Lidelser, der strækker sig fra harmløse gener til svært invaliderende sygdomme.

I Gigtforeningen arbejder vi på at forbedre livsvilkårene for mennesker med gigt, både på landsplan og i lokalområderne 

Aktiviteter

I Seniorhus Odense har Gigtforeningen følgende aktiviteter:

  • Åben rådgivning
    • Onsdag: ulige uger: Birgitte Arboe Larsen og Bente Lilholt rådgiver om gigt – kl. 10-12
    • Onsdag: lige uger: Lizzie Roll har “åben kontortid” – kl. 10-12
  • Foredrag og udflugter
  • Generalforsamling for Gigtforeningens medlemmer en gang årligt. Næste gang bliver i 2017
  • Odense aftengruppe (lokalgruppe i kredsen. Her hygges der og der afholdes forskellige arrangementer). Møder kl. 19, den 3. onsdag i hver måned. 
  • Torsdage – mødes Odense daggruppe (lokalgruppe i kredsen), Møder den 3. torsdag i hver måned, kl. 14-16.
Kontortid

Hver onsdag kl. 10.00-12.00

Kontakt

Gigtforeningen 
c/o Seniorhus Odense
Toldbodgade 5
5000 Odense C 

Formand

Odense-Nordøstfyns-kreds

Lizzie Roll

Mobil: 40 26 16 98
Mail: gigtodensekreds@gmail.com