Odense Pilgrimskreds

Om aktiviteten

Ult. maj 2013 blev Odense Pilgrimskreds etableret og formålet er:

At udbrede kendskabet til pilgrimsvandringer og igangsætte aktiviteter med relationer til området.

Der vil løbende blive igangsat aktiviteter ud fra efterspurgt behov og inden for til rådighed værende kapacitet og ressourcer, så vi sikrer os en høj grad af kvalitet og tilfredshed.

  1. Formål, mål, succeskriterier og organisation (klik her).
  2. Samlet aktivitetsoversigt efterår 2019 (klik her)

 

Tidspunkt

Foredrag og møder foregår i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C. Andre aktiviteter kan have forskellige stedsangivelser – se opslag og følg med på hjemmesiden.

Kontakt

Lis Hornemann, tlf. 28 73 18 15, mail: lis.hornemann@gmail.com

 

Troels Beck,

tlf. 20 66 26 49, Mail: trbeck45@gmail.com

Jeg var i pilgrimsbyen Santiago de Compostella i 2004 og har siden interesseret mig for vandringer i Spanien , Portugal og i Norden.

Er med i bestyrelsen for Danske Santiagopilgrimme.

Lis Hornemann

tlf. 28 73 18 15. Mail: Lis.hornemann@gmail.com