Fra idé til hus

Fra idé til hus – Historien bag Seniorhus Odense

Her kan du læse om udviklingen af Seniorhus Odense

I marts 2005 gennemførte Ældrerådet i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen to borgerhøringer, der fik stor indflydelse på den seniorlivspolitik, som blev vedtaget af et enigt byråd i januar 2007.

I efteråret 2006 blev Ældrerådet bedt om at være tovholder på processen med at beskrive vilkår og muligheder for et bofællesskab i et kommende seniorhus.

I forbindelse med diskussionerne af indholdet i en kommende seniorlivspolitik fremførte daværende ældrerådmand Søren Thorsager (A) i sommeren 2006 ideen om etablering af et seniorhus i Odense over for repræsentanter for de bydækkende frivillige foreninger og Ældrerådet.

Fem arbejdsgrupper med 50 repræsentanter fra de frivillige foreninger, de tre lokalråd og Ældrerådet blev etableret og gik i gang med at beskrive seniorhus-projektet.

To måneder efter vedtagelsen af seniorlivspolitikken, helt nøjagtig den 29. marts 2007 blev rapporten Seniorhus i Odense – forslag til etablering  afleveret til rådmand Søren Thorsager. Rapporten er projektets grundsten – det fundament som huset bygger på.