Ældrerådet

Ældrerådet, Odense

Ældrerådet 2022

Formål

Ældrerådet fungerer som kontaktorgan mellem de ældre borgere, lokalrådene, byrådet/de politiske udvalg og forvaltningerne ved udformningen og tilrettelæggelsen af ældrepolitikken i Odense Kommune, med henblik på at rådgive det politiske niveau og forvaltningerne i ældrepolitiske spørgsmål af enhver art.

Ældrerådet har endvidere til opgave at drøfte og følge indholdet i og udformningen af kommunens tilbud til ældre og handicappede borgere.

Ældrerådet er bindeled til de frivillige organisationer og grupper og kan i denne egenskab tage initiativer på området.

Ældrerådet har høringsret, før der træffes politiske beslutninger og initiativer, som vedrører ældre borgere. Det betyder, at ældrerådet høres om de årlige budgetter, om udbygningsplaner og andre forslag af betydning for ældre.

Ældrerådet kan på eget initiativ rejse og drøfte spørgsmål, som vi mener, er af betydning inden for ældre- og handicapområdet, ligesom vi kan videregive ideer og forslag til byrådet/de politiske udvalg og forvaltningerne.

Ældrerådet har 15 medlemmer, som vælges ved direkte valg for en 4-årig periode. Valgperioderne følger kommunalvalgene.
Alle borgere over 60 år har stemmeret og kan opstille til valg.

Aktiviteter

I Seniorhus Odense har Ældrerådet følgende aktiviteter:

  • Løbende mødeafholdelse
  • Netværksmøder med ældreråd på landsplan 

Kontortid

Ingen fast kontortid – kontakt os for en aftale.

Kontakt

Ældrerådet
c/o Seniorhus Odense
Toldbodgade 5
5000 Odense C 

Mail: aeldreraad@gmail.com

Formand

Torben Bundgaard

Tlf.: 29 91 56 72
Mail: tobu@odenseborger.dk