Generalforsamling: formanden genvalgt

Kirstine Vad tager to år mere

Seniorhus Odense har afholdt generalforsamling, men på grund af COVID-19-situationen noget senere end normalt.

Men med den rigtige afstand og ønsket om at passe på hinanden valgte generalforsamlingen at genvælge Kirstine Vad for en ny 2-årig periode som formand for seniorhuset. Kirstine er til daglig del af gruppen af frivillige, som har hjemme i Ældre hjælper Ældre.

Fra de øvrige valghandlinger skal det med, at Ian Schmidt fra Hjerteforeningen er nyt ansigt i seniorhusets Forretningsudvalg. Udvalget vil frem til den ordinære generalforsamling i 2021 også består af Kirstine Vad og næstformand i seniorhuset, Lizzie Rold (Gigtforeningen).

 

Med venlig hilsen
Teit Rasmussen
daglig leder
Seniorhus Odense

 

 

Logo Seniorhus - KUN HUS