Gigtforeningen

GENERELT VEDR. COVID-19:

På grund af COVID-19-situationen kan der være ændringer i de aktiviteter, som Gigtforeningen normalt afvikler. Disse eventuelle ændringer vil løbende blive opdateret.

Kan du ikke umiddelbart finde svar på dit spørgsmål, kan du altid henvende dig til foreningens formand, eller hvor det fremgår af tovholderen.

Stol på Motion er aflyst indtil videre

Hold afstand

Formål

At få gigt vil for de fleste betyde en omvæltning. Gigtsygdommen griber overvældende ind i tilværelsen, skaber bekymring og frygt, og kan i mange tilfælde medføre uventede praktiske, menneskelige og økonomiske problemer.

På den måde påvirker sygdommen hverdagen for de cirka 700.000 danskere, som lider af gigt. Men gigt er ikke kun én sygdom: der er op mod 200 forskellige diagnoser med fællesbetegnelsen gigt. Lidelser, der strækker sig fra harmløse gener til svært invaliderende sygdomme.

I Gigtforeningen arbejder vi på at forbedre livsvilkårene for mennesker med gigt, både på landsplan og i lokalområderne.

Aktiviteter

I Seniorhus Odense har Gigtforeningen følgende aktiviteter:

  • Åben rådgivning hver onsdag kl. 10.00-12.00, fordelt mellem: Birgitte Arboe Larsen. Bente Lilholt og Lizzie Roll
  • Foredrag og udflugter
  • Generalforsamling for Gigtforeningens medlemmer en gang årligt. Næste gang bliver i 2021.
  • Odense aftengruppe (lokalgruppe i kredsen. Her hygges der og der afholdes forskellige arrangementer). Møder kl. 19, den 2. onsdag i hver måned.
  •  Odense daggruppe mødes torsdage  (lokalgruppe i kredsen), Møder den 3. torsdag i hver måned, kl. 14-16.

Kontortid

Åben rådgivning hver onsdag kl. 10.00-12.00

Kontakt

Gigtforeningen
c/o Seniorhus Odense
Toldbodgade 5
5000 Odense C

Odense-Nordøstfyns-kreds

Formand
Lizzie Roll

Tlf.: 40 26 16 98
Mail: gigtodensekreds@gmail.com