Opsætning af festsange – indbydelser mv.

Afvikles som workshop