Osteoporoseforeningen

GENERELT VEDR. COVID-19:

Vi anbefaler fortsat fokus på håndhygiejne, brug af håndsprit. Hold en fornuftig afstand, hold til højre og følg evt. yderligere skiltning.

Hold afstand

Formål

Osteoporoseforeningen arbejder for forebyggelse af knogleskørhed og følgerne heraf, således at flest muligt bevarer trivsel og førlighed livet igennem.
Dette gøres bl.a. ved at

  • udbrede kendskabet til knogleskørhed
  • udbrede kendskabet til forebyggelse og behandling af sygdommen – bl.a. gennem oplysning om motion og sund levevis
  • yde støtte til personer med knogleskørhed
  • støtte forskning i knogleskørhed

Vi er vore medlemmers talerør over for læger, myndigheder, medier, arbejdsmarked og offentlighed.

Aktiviteter

I Seniorhus Odense har Osteoporoseforeningen følgende aktiviteter:

  • Vi har løbende arrangementer i seniorhuset, følg med på hjemmesiden og i nyhedsbrev.

Kontortid

Onsdage i ulige uger, kl. 11.00-13.00

Kontakt

Osteoporoseforeningen Fyn og Øerne
c/o Seniorhus Odense
Toldbodgade 5
5000 Odense

Elise Pedersen

Repræsentant for 
Osteoporoseforeningen

Tlf.: 52 24 00 39
Mail: boulevard5000@gmail.com