Skridt frem mod en genåbning!

Orientering vedr. seniorhusets genåbning

 

Seniorhus Odense håber som tidligere meddelt at kunne åbne sine døre igen fra mandag d. 10. august. Men på nuværende tidspunkt (primo juni) kender ingen tidspunktet for afslutningen på den igangværende sundhedskrise, eller de begrænsninger et eventuelt forsamlingsforbud kan have. Heldigvis går udviklingen dog i den rigtige retning.
 
Men en genåbning af Seniorhus Odense bliver med stor sandsynlighed ikke i samme form, som før COVID-19 lagde Danmark ned. Der kan forekomme restriktioner fra myndighedernes side, men også tiltag, som seniorhusets bestyrelse ønsker overholdt, når man er gæst, bruger eller frivillig i huset.
 
Med baggrund i ovennævnte var frivillige, som arbejder i centrale funktioner for seniorhuset (receptionen, cafeen, træ- og metalværkstedet og motion og fitness) i sidste uge samlet med forretningsudvalget for netop at drøfte mulighederne for en forsvarlig genåbning. Resultatet af det arbejde skal efterfølgende godkendes af Seniorhus Odenses bestyrelse med eventuelle supplerende retningslinjer, hvilket sker medio juni. Herefter bliver retningslinjerne offentliggjort via hjemmeside og nyhedsbrev.
 
Medlemsforeningernes aktiviteter
Det er vigtigt at holde sig for øje, at langt de fleste aktiviteter i seniorhuset er tilrettelagt og styret af husets 15 medlemsforeninger. At disse aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med eventuelle restriktioner og lovkrav er udelukkende medlemsforeningernes ansvar. Til disse foreningsaktiviteter kan der således være særlige foranstaltninger, som skal følges.

Seniorhus Odense håber som tidligere meddelt at kunne åbne sine døre igen fra mandag d. 10. august. Men på nuværende tidspunkt (primo juni) kender ingen tidspunktet for afslutningen på den igangværende sundhedskrise, eller de begrænsninger et eventuelt forsamlingsforbud kan have. Heldigvis går udviklingen dog i den rigtige retning.
 

Men en genåbning af Seniorhus Odense bliver med stor sandsynlighed ikke i samme form, som før COVID-19 lagde Danmark ned. Der kan forekomme restriktioner fra myndighedernes side, men også tiltag, som seniorhusets bestyrelse ønsker overholdt, når man er gæst, bruger eller frivillig i huset.
 
Med baggrund i ovennævnte var frivillige, som arbejder i centrale funktioner for seniorhuset (receptionen, cafeen, træ- og metalværkstedet og motion og fitness) i sidste uge samlet med forretningsudvalget for netop at drøfte mulighederne for en forsvarlig genåbning. Resultatet af det arbejde skal efterfølgende godkendes af Seniorhus Odenses bestyrelse med eventuelle supplerende retningslinjer, hvilket sker medio juni. Herefter bliver retningslinjerne offentliggjort via hjemmeside og nyhedsbrev.
 
Medlemsforeningernes aktiviteter
Det er vigtigt at holde sig for øje, at langt de fleste aktiviteter i seniorhuset er tilrettelagt og styret af husets 15 medlemsforeninger. At disse aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med eventuelle restriktioner og lovkrav er udelukkende medlemsforeningernes ansvar. Til disse foreningsaktiviteter kan der således være særlige foranstaltninger, som skal følges.

Endelig gæstes Seniorhus Odense også af eksterne foreninger, som selvfølgelig også skal overholde husets retningslinjer, restriktioner og lovkrav.
 
Med andre ord har seniorhuset valgt allerede nu at tage skridt til, at vi kan genåbne, men stadig med en række mulige forbehold hængende over hovedet. Men med fælles hjælp og forståelse er håbet, at en række aktiviteter så småt kan genstarte, mens andre måske stadig vil være lukket fra d. 10. august.

Hold dig orienteret
Uanset om man er frivillig og arbejder for seniorhuset, eller går til en aktivitet i en forening eller blot er bruger i et af værkstederne eller motion og fitness, skal opfordringen være, at man på forhånd orienterer sig om husets retningslinjer inden genåbningen.
 
Med venlig hilsen
Teit Rasmussen
daglig leder
Seniorhus Odense