Alzheimerforeningen

GENERELT VEDR. COVID-19:

På grund af COVID-19-situationen kan der være ændringer i de aktiviteter, som Alzheimerforeningen normalt afvikler. Disse eventuelle ændringer vil løbende blive opdateret.

Kan du ikke umiddelbart finde svar på dit spørgsmål, kan du altid henvende dig til foreningens formand, eller hvor det fremgår af tovholderen.

Hold afstand

Formål

Alzheimerforeningens formål er at virke for bekæmpelse og behandling af Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme, samt for bedring af vilkårene for patienter og pårørende.

Disse formål søges opnået ved at:

  • Øge offentlighedens kendskab til demenssygdomme; herunder Alzheimers sygdom.
  • Oplyse og rådgive om de nævnte sygdomme og derved skabe forståelse for mennesker med demens og de pårørendes situation.
  • Arbejde for at forbedre støtte og omsorg for personer med demens og deres pårørende og fremme uddannelsen af personale, der skal støtte demente.
  • Støtte forskning vedrørende Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme.
  • Deltage i internationalt samarbejde.

Aktiviteter

I Seniorhus Odense har Rådgivnings og kontakt centeret Kallerupvej følgende aktiviteter:

Netværks café – altid i lige uger, ledes af Inge Rasmussen, tlf. 2078 6085 – mail: ingerasmussen7575@gmail.com

Læs mare om centeret på Kallerupvej, klik her

Kontortid

Vi har ingen fast kontortid, men vi kan træffes efter aftale

Kontakt

Alzheimerforeningen
c/o Seniorhus Odense
Toldbodgade 5
5000 Odense

Kontaktperson:
Formand for Alzheimerforeningens Lokalforening Fyn

Ardry Larsen
Tlf. 20 84 43 68
Mail: ardryl@live.dk