Lokaleleje

GENERELT VEDR. GENÅBNINGEN OG COVID-19:

På grund af COVID-19-situationen er der ændringer i forhold til, hvor mange personer, der kan være i de enkelte mødelokaler. Under hvert lokale finder du en angivelse af lokalets størrelse.

Husk at der min. skal være 4 kvadratmeter pr. person og som udgangspunkt min. 1 meters afstand mellem folk.

Har du eller din forening behov for at besigtige et lokale, kan man altid rette henvendelse til receptionen eller sekretariatet for en aftale.

Hold afstand

Velkommen i Seniorhus Odense

Seniorhuset er i dag rammen om mange forskellige aktiviteter primært for seniorer (60+) bosat i Odense Kommune.

Hvis vi selv skal sige det, så er rammerne i Seniorhus Odense både store, men i høj grad også rigtig velfungerende. Det sidste skyldes primært, at vores brugere er gode til at overholde de krav, som vi som frivillighus er nødt til at have, hvis huset skal fungere. Her er nemlig ingen kære mor!

Sæt dig ind i reglerne
Eftersom huset ikke har ansatte servicefolk, men udelukkende benytter frivillig seniorarbejdskraft er det en forudsætning for at kunne leje sig ind, at man som udefra kommende organisation eller forening sætter sig grundigt ind i reglerne vedr. lokaleleje og forplejning.

I de forskellige undermenuer kan du og din forening finde svar på langt de fleste praktiske og tekniske spørgsmål, når I er gæster i seniorhuset.

Husk at booke tid til forberedelse og til oprydning!
Som gæst i seniorhuset opfordrer vi alle til at booke tid, der inkluderer forberedelse af din aktivitet eller møde. Det kan være, at bord- og stoleopstillingen skal være anderledes end den, du møder. Eller du lige skal afprøve AU-udstyr m.m. Der skal naturligvis også være tid til i din booking at sætte borde og stole på plads jf. den opsatte møbleringsplan herunder let rengøring af lokalet m.m. Så husk at booke tid til forberedelse og til oprydning!

Finder I ikke svar på det, I søger, er I altid velkommen til at kontakt sekretariatet eller receptionen.

Velkommen!

Hal 2 er seniorhusets største mødesal, der bl.a. inkluderer scene og plads til 300 personer.