Salen

Specielt vedr. COVID-19

Kapaciteten i Salen er på grund af COVID-19-situationen ændret væsentligt.

Biograf-opstilling:

Har din forening et arrangement, hvor du ønsker biografopstilling, er den tilrådelige kapacitet i Salen på 50 personer.

Her er der taget højde for antal tilladte personer pr. kvadratmeter, øvrige afstandskrav, udsyn og forhold vedr. flugtveje.

Opstilling af borde og stole:

Har din forening et arrangement, hvor I har behov for både borde og stole, er den tilrådelige kapacitet på 38 personer. Her er der taget højde for antal tilladte personer pr. kvadratmeter, øvrige afstandskrav, udsyn og forhold vedr. flugtveje.

Ved begge opstillinger er der desuden plads til ekstra stole i hver side af Salen til brug for eventuelle frivillige og oplægsholdere, som er i ”venteposition”.

Har man behov for en anden type opstilling, end den ovennævnte, er man altid velkommen til at indrette lokalet, så det passer til ens arrangement. Dette blot under forudsætning af, at man overholder de gældende retningslinjer for afstand m.m. og efter afslutningen sætter stole og borde tilbage som anvist.

I lokalet finder man en ”1 meter målestok” til brug ved opstilling af anden type end som vist på fotos. 

Max. 149 personer stående eller ca. 120 i biografopstilling.(gulvareal ca. 352 m2

  • teleslynge
  • 98″ skærm med HDMI- og VGA-indgang
  • 2 x håndholdte trådløse mikrofoner
  • 2 x mikroporter
  • mobil CD-afspiller kan udlånes via Receptionen
  • Google Chromecast
  • Apple-tv
  • trådløst gratis internet

Pris gældende 1. januar 2021:

100 kr. pr. time

1 dag:  500 kr. (kl. 08.00-16.00)

Hvis et lokale bookes minimum 10 gange i et kalenderår, ydes der 25% i mængderabat. 

Sekretariatet udsender opkrævning for leje af lokaler hvert kvartal.

Er din forening medlem af Frivilligcenter Odense, opkræves lokaleleje gennem dem.