Nøgle

Briknøgle til seniorhuset og dets mødelokaler udleveres kun i Receptionen i den gældende åbningstid:
Mandag til torsdag fra kl. 09.00-15.00. Fredag fra kl. 09.00-13.00.
Har du ikke mulighed for at afhente nøgle i ovennævnte tidsrum, kan der laves speciel aftale med daglig leder.

Efter endt brug kan briknøglen lægges i en kuvert og smides i brevsprækken i facaden ud mod Toldbodgade (seniorhusets navn står på). Briknøglen kan også afleveres personligt i receptionen.

Hvis du booker mødelokale gennem Frivilligcenter Odense (FCO), udleveres nøgle af FCO.
Briknøgle udleveret af FCO, skal altid retur til FCO.

Mister man sin briknøgle, opkræves gebyr på 150 kroner.

Rengøring

Det er dig som lejer, som alene har ansvaret for, at lokalet efterlades jvf. møbleringsplan opsat i lokalet.

Skønner seniorhuset, at lokalet ikke er efterladt og rengjort som anført, kan ekstra leje på 150 kr. opkræves. I forbindelse med leje af Hal 2 og Salen forbeholder seniorhuset sig retten til at opkræve 400 kroner til ekstra rengøring.

Teknisk assistance – vær ude i god tid!

Som lejer af seniorhusets mødelokaler er det ens eget ansvar på forhånd at være bekendt med brugen af husets AV-udstyr (lyd og skærme).

Desværre har Seniorhus Odense ikke ansat teknisk personale, men har din forening behov for at vide, hvordan I anvender seniorhusets AV-udstyr, er I velkomne til i god tid inden jeres møde eller arrangement at skrive til nedenstående mail med en kort beskrivelse af behov, og hvordan I kan kontaktes.

I vil herefter blive kontaktet i forhold til en nærmere aftale med seniorhusets frivillige AV-support. Aftalen kan enten omfatte fysisk fremmøde, hvor I vil få forevist mødelokalets udstyr – eller aftalen kan omfatte begrænset telefonisk hjælp.

Seniorhusets AV-support kan kontaktes på AVsupport@seniorhus.dk

Rygning – kun tilladt uden for matriklen

Rygning herunder E-cigaretter er ikke tilladt på seniorhusets matrikel. Der er opsat beholdere til opsamling af cigaret-skodder på murværk i begge ender af seniorhusets hovedbygning ud mod Toldbodgade – herunder ses ved udendørs hjertestarter.

  

Parkering

Parkering må kun ske i de afmærkede båse i gården eller på gaden. Handicap-parkeringspladserne må kun benyttes, hvis man har et gyldigt P-skilt. Skiltet skal anbringes synligt i forruden. Husk at udvise hensyn, da P-pladserne er få.

Hvis der ingen ledige parkeringspladser er, findes flg. muligheder:

  • I gaderne omkring seniorhuset.
  • Den store parkeringsplads ved Toldbodgade 19 (lyskrydset ved Næsbyvej/Toldbodgade).

Respektér beboernes indkørsler og udvis generelt hensyn.

Porten

Hvis du er den sidste, som forlader seniorhuset, og det af info-skærmen i Vandrehallen fremgår, at der ikke er flere arrangementer, skal porten ud til Toldbodgade lukkes/låses. Er der fortsat biler på P-pladsen, skal porten ikke smækkes. Nøglen til porten er den samme som anvendes til seniorhusets hoveddør/mødelokaler.

Ophængning af materialer

Ophængning af materiale – plakater, reklamer mv. – må kun ske efter aftale med receptionen eller sekretariat.

Hjerterstartere

Hjertestarter findes to steder i seniorhuset: i Vandrehallen ved elevatoren og udvendig på mur ved port på Toldbodgade.

Husdyr

Alle slags husdyr er desværre ikke velkomne i seniorhuset. Fører- og servicehunde er dog undtaget.

Hoveddøren

Hoveddøren må aldrig blokeres. Uden for den normale åbningstid skal man derfor altid sørge for at have folk til at betjente døråbneren.