Mød den nye frivilligrepræsentant i bestyrelsen

Seniorhus Odense har fået en frivilligrepræsentant i bestyrelsen

I denne artikel kan du møde seniorhusets nye frivilligrepræsentant, som efter seneste generalforsamling er valgt ind seniorhusets bestyrelse, som talerør for husets ca. 135 frivillige.

Seniorhus Odense er ikke bare en bygning i Toldbodgade og nabo til den i videre kredse mere kendte virksomhed Odense Marcipan. Seniorhus Odense er også en selvejende frivillig organisation, som har ca. 135 frivillige under sine vinger fordelt på hovedaktiviteter i Receptionen, Cafeen, Træværkstedet, Metalværkstedet, Motion & Fitness og Flittige Hænder. Dertil kommer yderligere ca. 150 frivillige, som seniorhusets 13 medlemsforeninger, klubber og råd råder over.

Med sine nu snart 12 år på bagen har Seniorhus Odense som bydækkende forening været under konstant udvikling og uden tvivl vist sig som et godt supplement til de 15-16 øvrige senior frivillighuse rundt om i Odense.

Og med flere hundrede brugere og øvrige gæster skal der en stærk organisatorisk base af frivillige til for at få hverdagen og såmænd også i oftere grad weekenderne til at hænge sammen i seniorhuset. Disse mange frivillige har nu gennem Gregers Nielsen fået et talerør direkte ind i bestyrelsen i Seniorhus Odense.

-Jeg var egentlig lidt overrasket over, at der til det indkaldte informationsmøde og valg af frivilligrepræsentant til bestyrelsen tilbage i starten af marts kun mødte lidt over et par håndfulde interesserede frivillige op med tanke på, hvor mange frivillige der er under seniorhuset. For mit eget vedkommende var jeg egentlig i første omgang bare nysgerrig efter at høre, hvad tankerne bag en frivilligrepræsentant var, indleder Gregers Nielsen, men som endte med at blive valgt.

 

 

Foto og tekst: Teit Rasmussen

Hvorfor en frivilligrepræsentant?
Og det, som Gregers og de øvrige ”nysgerrige” erfarede var, at bestyrelsen i seniorhuset med hjælp fra et eksternt konsulentfirma gennem flere måneder havde arbejdet med forslag til en ny, tidssvarende og ikke mindst fremtidssikret bestyrelsesmodel.

Udgangspunktet som i væsentlige træk har betydet en reduktion fra x-antal fødte foreningsmedlemmer til en åben demokratisk direkte valgt bestyrelse. En bestyrelse som således nu også omfatter en valgt frivilligrepræsentant, der i den nye struktur er bundet af opgaven for et år ad gangen.

Det er ingen hemmelighed, at det i mange sammenhænge kan være vanskeligt, ja nærmest umuligt at få folk til at gå aktivt ind i frivilligt bestyrelsesarbejde. Det er ulønnet, tager ofte meget af ens fritid og generelt ofte en uriaspost. Men det har heldigvis ikke skræmt Gregers.

Tovholder i motion og fitness

Gregers Nielsen er 73 år og i dag frivillig tovholder for ca. 50 brugere på to af Seniorhus Odenses største motion og fitness-hold, som hver onsdag dyrker det sociale fællesskab og naturligvis interessen for fysisk udfoldelse.

Tovholder i motion og fitness

Gregers Nielsen er 73 år og i dag frivillig tovholder for ca. 50 brugere på to af Seniorhus Odenses største motion og fitness-hold, som hver onsdag dyrker det sociale fællesskab og naturligvis interessen for fysisk udfoldelse.

-Jeg vil ikke sige, at jeg blev lokket ind i seniorhuset, men nærmere, da jeg stoppede på arbejdsmarkedet, blev gjort opmærksom på de muligheder, som var i Seniorhus Odense, siger Gregers.
At det tilfældigvis var gennem en god bekendt, der dengang og stadig er en særdeles aktiv frivillig i seniorhuset, er en anden god historie.

-Men da jeg altid har været en person med behov for fysisk udfoldelse enten ved at cykle lange ture, spille fodbold eller ved at løbe et maraton i ny og næ, så var det faktisk ikke så svært for mig at sige ja til at blive tovholder på et par motion og fitness-hold, fortæller Gregers.

Med til historien hører også, at Gregers har en uddannelse som massør bag sig og derfor naturlig har interesse i at holde sig både fysisk og metal sund.

Gregers er oprindeligt fra Fredericia, men flyttede som ganske lille med sin familie til Fyn og Odense, hvor han siden har haft sin arbejdsmæssige base og familieliv og i dag bor i Hjallese. En sjov historie er, at Gregers gennem bl.a. sin oprindelige uddannelse som klejnsmed inden for rustfrit stål har været med til at lave den disk og køleboks, som cafeen i seniorhuset i dag benytter, og som oprindeligt tjente en af byens mange plejecentre.

At komme i kontakt med de frivillige

Gregers er meget bevidst om, at det kan være svært at være talerør for en gruppe af frivillige, der er meget forskellige, men som dog har det til fælles, at de uge efter uge i snit giver tre timer af deres fritid til seniorhuset. Platformen er den sammen, men indholdet af det frivillige arbejde vidt forskelligt.

-Jeg håber på, at vi gennem nyhedsbreve, direkte mails og møder kan få de frivillige i tale. Det handler for mig om, at frivillige gennem kontakten til brugerne kan være med til bl.a. at viderebringe ris og ros, men også input til, hvordan man kan udvikle seniorhuset. Det er det, som jeg forestiller mig, at en frivilligrepræsentant bl.a. kan bidrage med.

-Men jeg tror desværre, at der er en generelt kan være svært for en frivillig i cafeen at forholde sig noget, der foregår i Metalværkstedet eller i motions-lokalet. Som frivillig tror jeg, at det er helt naturligt, at man vil have tendens til at interessere sig for det, man er optaget af, og den gruppe man tilhører. Helt firkantet tror jeg faktisk ikke på, at den enkelte frivillige ønsker mere indflydelse, siger Gregers og henviser til den interesse eller mangel på sammen, som informationsmødet tilbage i marts var udtryk for.

– Interessen for informationsmødet afspejlede med klar tydelighed, at interessen for det store billede, som det at sidde i en bestyrelse, kan være begrænset, siger Gregers, som dog håber på, at hans tid som medlem af seniorhusets bestyrelse ikke er skønne spildte kræfter.

– Men det skal naturligvis have en chance. Og de personer, brugere eller frivillige, som har noget på hjertet, skal jo nok finde mig. Det håber jeg på, siger han.

Frivillig i afgrænsede projekter
En vigtig del af strukturen omkring Seniorhus Odense ud over bestyrelsen er også de forskellige udvalg, som specifik arbejder med emner omkring driften af værkstederne, receptionen, cafeen og motion og fitness. -Jeg tror, at det i en opstartsfase vil være gavnligt for en frivilligrepræsentant at være med ”på en lytter” i de forskellig udvalg. 

Hvad er det, man som frivillig har af problemer og udfordringer, eller succeser, som er relevante at bringe videre, og som de øvrige grupper af frivillige kan kopiere og anvende positivt, siger han. -Men det vil være luksus, hvis jeg som frivilligrepræsentant havde svar på de udfordringer, som ligger lige rundt om hjørnet i forhold til den nye generation af frivillige. Jeg tror, at nogle frivillige i fremtiden ikke har lyst til at føle sig alt for bundet.

 Ikke at man bare kan komme og gå som man vil, men at man som hus skal være åben for at inddrage frivillige i mere afgrænsede projekter eller enkeltstående arrangementer. Og er man to, så er det måske også noget lettere at rekruttere frivillige, slutter Gregers Nielsen.

Seniorhus siden 2011
Til maj – helt præcist d. 23. maj – fylder Seniorhus Odense 12 år. Antallet af brugere og frivillige har siden været stødt stigende ligesom antallet af medlemsforeninger. I dag ser medlemskredsen i Seniorhus Odense ud som følger (i alfabetisk rækkefølge):

Dansk Folkehjælp
Faglige Seniorer *
Gigtforeningen *
OK-klubben Odense
Polioforeningen og Ulykkespatientforeningen *
Støtteforeningen afd. Nordfyn for Lungepatienter
Ældrerådet **

DH Odense *
Frivilligrepræsentant**

Krepo *
Osteoporoseforeningen *
Røde Kors Odense
Ældre hjælper Ældre *
Ældre Sagen Odense **

*) valgt ind i seniorhusets bestyrelse på seneste generalforsamling.
**) forhåndsudpeget og dermed sikret plads.