Seniorhuset fylder 10 år!

Den store fejring må dog vente et års tid

 

Der er god grund til at kippe med flaget. Seniorhus Odense fylder nemlig 10 år. Søndag d. 23. maj er det præcis 10 år siden, at seniorhuset første gang åbnede sine døre.

Forud var gået en længere proces med at få beskrevet, hvad et seniorhus konkret skulle indeholde. Undervejs var der delte meninger om, hvor et seniorhus fysisk skulle placeres, og endelig skulle den politiske velvilje tilvejebringes i forhold til at understøtte et seniorhus økonomisk. Men heldigvis faldt alle brikker på plads takket være en solid og vedholdende indsats fra bl.a. det daværende Ældreråd og seniorhusets første formand, Christine Greisen.

Seniorhuset er i dag rammen om mange forskellige aktiviteter for seniorer bosat i Odense Kommune. Seniorer betragtes i den sammenhæng, som aldersgruppen fra 60 år og opefter. Det er primært Seniorhus Odenses medlemskreds bestående af bydækkende frivillige foreninger og klubber på seniorområdet i Odense samt Ældrerådet, som giver liv til huset. Dertil kommer aktiviteter fra de mange eksterne foreninger, organisationer og klubber, som lejer sig ind i seniorhuset.

Seniorhus Odense før 2011. Bygningerne på Toldbodgade 5-7, da de husede OBTEC. (Foto: Privatfoto)

Alt var nyt og skulle prøves af

En af de personer, som har været med hele rejsen og endda lidt før, er Louise Henriksen. Louise kender de fleste, da hun arbejder i sekretariatet med driften af cafeen som en af sine vigtigste arbejdsopgaver.

”Jeg startede 1. maj 2011 og var således med fra starten. Der var ikke nogen, der dengang rigtig vidste, hvad det egentligt var, hvad vi åbnede op til. Alt var nyt og skulle prøves af. Det skulle findes løsninger på noget, vi ikke helt kendte, men der var gjort store forberedelser, så grundlaget var lagt til noget stort”, fortæller Louise.

En af de pudsige påfund var, at bestillingssedler til køb af kaffe og blødt brød i cafeen var opdelt i farver. Udefra kommende foreninger havde den gule farve, og medlemsforeningerne havde grøn farve.

”Hurtig fandt man ud, at det slet ikke var hensigtsmæssigt. Kaffen var lige god, om bestillingen var skrevet på den en eller anden farve papir”, griner Louise.

Seniorhus Odense anno maj 2021. (Foto: Seniorhus Odense)

Et ligeværdigt fællesskab

Louise har gennem sin 10-års ansættelse som administrativ medarbejder mødt mange forskellige mennesker, både brugere og frivillige.

”Det er fantastisk at se, når to mennesker, som ikke har set hinanden i årtier, tilfældigt mødes og kan snakke om gamle dage. Nogen i huset er sågar blevet kærester og har igen fundet lykken. Det er også fedt at opleve, at de frivillige kan arbejde på tværs af holdninger, erfaringer og et langt og ofte meget forskelligt arbejdsliv”, siger hun og fortsætter.

“Jeg synes ikke, at jeg fornemmer, at nogen føler sig bedre og mere vigtig end andre. Det et ligeværdigt fællesskab, hvor det at yde et stykke frivilligt arbejde til glæde for andre gør en glad at betragte”, understreger Louise.

”Selv for en ansat som mig, så er de 10 år i selskab med brugere og frivillige stadig bedre end at fylde sig med lykkepiller”, siger Louise

Sådan så cafeen ud, da området var butik. (Foto: Privatfoto)

Fejringen udskudt et år

Desværre bliver der ikke mulighed for i jubilæumsåret at fejre den runde fødselsdag. Det har sine årsager i Corona-pandemien og de mange restriktioner, som har været en del af hele samfundet og ikke mindst foreningslivet de seneste mange måneder. Festlighederne må derfor vente til næste år.

”Der er faktisk nedsat et helt Jubilæumsudvalg bestående af meget ivrige frivillige, som skal være med til at udtænke de nærmere detaljer omkring fejringen. Mange ideer er i støbeskeen, så mon ikke der bliver tale om både at åbne huset for dem, som ikke allerede kender seniorhuset, men også at lave en kæmpe fest, for de mange frivillige som under seniorhuset og ude i medlemsforeningerne gør hele forskellen”, siger daglig leder Teit Rasmussen, som er seniorhusets eneste fuldtidsansatte, og som tilbage i 2016 afløste Erik Broby på posten som daglig leder.

 

Indgang til Hal 1, som i dag er blevet til hovedindgangen til Seniorhus Odenses ca. 2500 kvadratmeter. (Foto: Privatfoto)

Vil du vide mere om seniorhuset?

Hvis du er nysgerrig og vil vide mere om seniorhuset nuværende 15 forskellige foreninger, så kan man med fordel starte på hjemmesiden. 

Hver forening har sin egen underside, hvor man kan finde alle relevante oplysninger om de mange forskelligartede aktiviteter og tilbud, som eksisterer. Og er man stadig i tvivl, så er man altid velkommen til at søge hjælp og svar i seniorhusets reception.

”Seniorhus Odense er først og fremmest et aktivitetshus. Jeg plejer gerne at beskrive seniorhuset som et ungdomshus. Det er bare fyldt med seniorer. Den beskrivelse tegner faktisk et rigtigt godt billede af, hvad huset i dag kan”, siger den daglige leder.

Han er sikker på, at de frivillige udfylder en særdeles vigtig rolle for de mange seniorer, som hver uge besøger seniorhuset. At nå den tredje alder, altså sin pensionstilværelse, giver i dag helt andre muligheder end for 20 år siden.

”Seniorer i dag vil også være aktive efter et langt arbejdsliv. De vil stadig lære og lære fra sig. At seniorhuset i år fylder 10 år og lever i bedste velgående og er i konstant udvikling, er kun et bevis på, at det har sin berettigelse”, slutter Teit Rasmussen.  

14 forskellige foreninger og klubber samt Ældrerådet udgør i dag foreningen "Seniorhus Odense". (Foto: Seniorhus Odense)