Hvad med brugt service?

  • Brugt service fra cafeen eller fra arrangementer og møder rundt i seniorhusets
    lokaler skal returneres til cafeen og sorteret.
  • Forplejning købt i cafeen kan medbringes i mødelokaler i Seniorhus Odense 2.
    Brugt service må ikke efterlades i Seniorhus Odense 2.
  • Der henstilles til, at alt brugt service på hverdage returneres til køkkenet inden kl. 14.30
  • Af hensyn til miljøet anvender Seniorhus Odense ikke længere engangsservice.

AFFALDSSORTERING

Borgere i Odense Kommune skal affaldssortere. Derfor skal affald i forbindelse med afholdte møder og aktiviteter i seniorhuset sorteres i hhv. ”madaffald” og ”restaffald”.

LÅN AF KØKKEN

Det er ikke muligt at låne seniorhusets køkken til tilberedning af mad.

Det er ikke tilladt under nogle former at tilberede mad i seniorhuset mødelokaler eller øvrige lokaler.

VANDDISPENSER

Som en særlig service til seniorhusets gæster er der opstillet en vand-dispenser ved elevatoren i Vandrehallen. Vandet er gratis.