Om
aktiviteten

Ult. maj 2013 blev Odense Pilgrimskreds etableret og formålet er:

At udbrede kendskabet til pilgrimsvandringer og igangsætte aktiviteter med relationer til området.

Der vil løbende blive igangsat aktiviteter ud fra efterspurgt behov og inden for til rådighed værende kapacitet og ressourcer, så vi sikrer os en høj grad af kvalitet og tilfredshed.

Tidspunkt

Foredrag og møder foregår i Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000 Odense C. Andre aktiviteter kan have forskellige stedsangivelser – se opslag og følg med på hjemmesiden.

Lokale

Se opslag og følg med på hjemmesiden.

Kontakt

Lis Hornemann, tlf. 28 73 18 15, mail: lis.hornemann@gmail.com

Troels Beck

Tlf.: 20 66 26 49
Mail: trbeck45@gmail.com

Jeg var i pilgrimsbyen Santiago de Compostella i 2004 og har siden interesseret mig for vandringer i Spanien, Portugal og i Norden.

Er med i bestyrelsen for Danske Santiagopilgrimme.

Lis Hornemann