Frivilligrepræsentanten

Frivilligrepræsentanten i bestyrelsen i Seniorhus Odense

Frivilligrepræsentantens rolle og opgave er:

 • Frivilligrepræsentanten deltager som bestyrelsesmedlem i bestyrelsesarbejdet med stemmeret.
 • Frivilligrepræsentanten er bindeled mellem husets forskellige frivilliggrupper*,
  daglig leder og bestyrelsen.
 • Frivilligrepræsentanten kan bringe sager videre fra den enkelte frivillige eller gruppe til bestyrelsen til orientering og drøftelse.
 • Frivilligrepræsentanten orienterer via bestyrelsen de frivillige om relevante bestyrelsesbeslutninger.
 • Frivilligrepræsentanten vælges af frivillige i Seniorhus Odenses forskellige frivilliggrupper*.
  Alle frivillige kan opstille til valget.
 • Frivilligrepræsentanten vælges ved simpelt flertal.
 • Ønsker Frivilligrepræsentanten at fratræde inden udløb af sin valgperiode,
  indkalder bestyrelsen til nyvalg.

Ovenstående er vedtaget på bestyrelsesmødet i Seniorhus Odense d. 12. december 2023.

Området som frivilligrepræsentanten dækker er de frivillige i:

 • Cafeen
 • Receptionen
 • Motion og Fitness
 • Metalværkstedet
 • Stol på Motion
 • Træværkstedet
 • Flittige hænder

Er du frivillig under disse “afdelinger” i seniorhuset, kan du kontakte Gregers Nielsen via: gregers@seniorhus.dk