Vedtægter

Vedtægter for SENIORHUS ODENSE, vedtaget 22. februar 2023,
på ekstraordinær generalforsamling.
Kan læses her. KLIK HER.

Vedtægter for Seniorhus Odense

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn: Seniorhus Odense (Toldbodgade 5 – 5000 Odense C).
Stk. 2 Foreningens hjemsted: Odense Kommune.

§2 Idégrundlag og formål for Seniorhus Odense

Stk. 1 
Seniorhus Odense er en sammenslutning af bydækkende frivillige foreninger, klubber, og Ældrerådet i Odense. De fysiske rammer er et fælles hus – Seniorhus Odense. Det er vigtigt, at alle bevarer egen identitet, så hovedmålet er samarbejde og udvikling på frivillig basis.

Seniorhus Odense – oplevelser og engagement for alle seniorer hele seniorlivet!

Formålet med Seniorhus Odense er, at:

  • understøtte og videreudvikle samarbejdet om det frivillige sociale arbejde på ældreområdet med det formål, at alle seniorer skal have mulighed for at yde en aktiv indsats som frivillige
  • medvirke til øget ”livskvalitet og oplevelser – hele livet” baseret på mangfoldige tilbud indenfor kultur- og fritidsområdet.
  • Give mulighed for at seniorers viden og kompetencer anvendes til gavn for seniorerne selv, men også til glæde for andre.
  • bidrage til udbygning af seniorers fællesskaber
  • formidle Seniorhus Odenses og Odense Kommunes tilbud og information til seniorer