Persondataforordning

Databehandleraftalen
Her kan du se og læse om “Databehandleraftalen” – Klik her for læse den

Persondatapolitik for Seniorhus Odense

Seniorhus Odense er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem af bestyrelsen, frivillig hjælper eller bruger benytter de services, der tilbydes. Vi tilstræber, at du føler dig tryg ved Seniorhus Odenses behandling af dine personoplysninger. Seniorhus Odense behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til Seniorhuset deles med den daglige leder, der er databehandler.

 1. Hvornår indsamler og anvender Seniorhus Odense dine personoplysninger? Seniorhus Odense indsamler oplysninger i nedenstående tilfælde:
  Når man er bestyrelsesrepræsentant/suppleant, repræsentant for en ekstern forening, arbejder som frivillig i cafeen, i receptionen, tilhører gruppen Flittige Hænder, er tovholder/koordinator i et af de to værksteder, er tovholder for Motion og Fitness, Transportguider i Seniorhus Odense eller gør brug af husets egne aktiviteter. 
  Oplysningerne bruges i relation til driften af Seniorhus Odense. Dvs. til oplysninger til brug for vagtplaner, koordination, holdlister, lokalebooking. I den forbindelse indsamles der alene nødvendige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
  For medlemmer af Seniorhus Odenses bestyrelse kan der blive tale om oplysning af CPR-nummer i forbindelse med bestyrelsens ansvar i henhold til husets vedtægter.
  De personlige oplysninger behandles og gemmes, når man frivilligt har oplyst dem ved udfyldelse af husets udarbejdede samtykkeerklæring.

 2. Hvornår videregiver Seniorhus Odense personoplysninger?
  Seniorhus Odense kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, der handler om den enkelte, der er tilknyttet Huset. Disse personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til tredjepart i forbindelse med kursusvirksomhed og indkøb. Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre en tjeneste eller aktivitet.

 3. Hvordan beskytter Seniorhus Odense personoplysninger?
  Seniorhus Odense har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 
  Seniorhus Odense sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
  I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Seniorhus Odense kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Seniorhus Odenses  sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.
  Man afgiver således sine personlige oplysninger på eget ansvar.

 4. Hvilke rettigheder har man?
  Hvis man ønsker adgang til de oplysninger, som Seniorhus Odense behandler om den enkelte, kan man rette henvendelse til daglig leder, som er databehandler (adm@seniorhus.dk) Den enkelte har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Seniorhus Odense behandler. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har man ret til at anmode Seniorhus
  Odense om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan man til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne gøres til genstand for yderligere behandling. Til orientering skal det nævnes, at det af hensyn til planlægning og koordinering er en nødvendighed, at man lader sig registre for at være tilknyttet Huset.

 5. Hvor længe opbevarer Seniorhus Odense personoplysninger (løbende sletningsforpligtelse)?
  Hos Seniorhus Odense gemmes personoplysninger, så længe det er nødvendigt. Dvs. så længe man er tilknyttet Huset, og i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. 

 6. Hvad sker der, når Seniorhus Odense ændrer denne persondatapolitik?
  Seniorhus Odense opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre så præcis information som muligt, samt for at sikre at vi overholder gældende lovgivning. I tilfælde af væsentlige ændringer gives besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Seniorhus Odense. 

 7. Henvendelser og spørgsmål
  Henvendelse og spørgsmål til Seniorhus Odense kan rettes til daglig leder på:
  tlf. 3053 8472 eller mail: adm@seniorhus.dk

  Odense d. 24. maj 2018