Idegrundlag og formål

Vision

 • Seniorhus Odense er for alle seniorer i Odense uanset etnicitet, uddannelse, arbejdsmæssigt og personlig baggrund. Vi ønsker at bringe alle faglige, sociale og menneskelige kompetencer i spil til glæde for den enkelte og til gavn for fællesskabet.
 • Seniorhus Odense bobler af aktivitet, engagement og livsglæde med tilbud, der kan indfri de flestes forventninger. Vi hilser nye ideer, initiativer og samarbejder velkommen.
 • Vore aktiviteter bygger på et fællesskab, der tager udgangspunkt i seniorers frivillige, sociale arbejde, og hvor man med glæde både yder og nyder. Fællesskabet bidrager til øget livskvalitet og udfoldelsesmuligheder for seniorer.
 • Seniorhuset bygger på nysgerrighed, fordomsfrihed og tolerance. Vi vil være et udviklingsorienteret og rummeligt hus, der værdsætter kulturelle og sociale aktiviteter. Vi ønsker, at være stedet, hvor seniorer mødes, og hvor ingen går forgæves.
 • Seniorhuset er åbent ud mod verden og er parat til at dele viden og erfaringer med andre, som engagerer sig i seniorliv – lokalt, nationalt og internationalt.

Idegrundlag

 • Seniorhus Odense er en sammenslutning af bydækkende frivillige foreninger og Ældrerådet Odense.
 • De fysiske rammer er et fælles hus – Seniorhus Odense. Det er vigtigt, at alle Foreninger bevarer egen identitet, så hovedmålet er samarbejde og udvikling på frivillig basis.
 • Seniorhus Odense – oplevelser og engagement for alle seniorer i hele seniorlivet!

Formål

 • Formålet med Seniorhus Odense er, at:
  understøtte og videreudvikle samarbejdet om det frivillige sociale arbejde på ældreområdet med det formål, at alle seniorer skal have mulighed for at yde en aktiv indsats som frivillige.
 • Medvirke til øget ”livskvalitet og oplevelser – hele livet” baseret på mangfoldige tilbud indenfor kultur- og fritidsområdet.
 • Give mulighed for, at seniorers viden og kompetencer anvendes til gavn for seniorerne selv, men også til glæde for andre.
 • Medvirke til udvikling af tilbud til seniorer i Odense kommune.
  Bidrage til bedre trivsel for seniorerne generelt
  Bidrage til udbygning af seniorers netværk
 • Formidle tilbud og information til seniorer