Seniorhuset i kort form

Seniorhus Odense - gavl-skilt

Historien om Seniorhus Odense

Historien om Seniorhus Odenses begynder officielt den 23. maj 2011. Forud var gået en længere proces med at få beskrevet, hvad et seniorhus konkret skulle indeholde.

Undervejs var der delte meninger om, hvor et seniorhus fysisk skulle placeres, og endelig skulle den politiske velvilje tilvejebringes i forhold til at understøtte et seniorhus økonomisk. Men heldigvis gik alt op i en højere enhed.

Seniorhuset er rammen

Seniorhuset er i dag rammen om mange forskellige aktiviteter for seniorer bosat i Odense Kommune. Seniorer betragtes i den sammenhæng, som aldersgruppen fra 60 år og opefter.

Det er primært Seniorhus Odenses medlemskreds bestående af bydækkende frivillige foreninger og klubber på seniorområdet i Odense samt Ældrerådet, som giver liv til huset.

Dertil kommer aktiviteter fra de mange eksterne foreninger, organisationer og klubber, som lejer sig ind i seniorhuset.

Primært hverdage

Hovedparten af aktiviteterne i seniorhuset afvikles på hverdage mellem kl. 09.00 og 15.00, men der afvikles også arrangementer om aftenen og i weekender.

Det har været et krav hele vejen igennem, at de forskellige medlemsforeninger kunne beholde egen identitet, selvom hovedmålet med huset er samarbejde og udvikling på frivillig basis.

Her finder du folderen: Til dig som ikke kender Seniorhus Odense

To måneder efter vedtagelsen af seniorlivspolitikken, helt nøjagtig den 29. marts 2007, blev rapporten Seniorhus i Odense – forslag til etablering afleveret til rådmand Søren Thorsager.

Rapporten er projektets grundsten, det fundament som huset bygger på. Læs rapporten, klik her.