Kunstudvalg/-udstillinger

Seniorhus Odense stiller vægplads til rådighed for skiftende udstillinger af billedkunst. Kunstværkerne er at betragte som udsmykning og er med til at give liv til væggene samt at skabe debat blandt husets mange brugere.

Kunstudvalget vil gerne præsentere forskellig kunst og søger kontinuerligt udøvende billedkunstnere, der ønsker at udstille i seniorhuset.

Hvordan kommer en udstilling i gang?
Kunstnere, der ønsker at udstille, henvender sig til seniorhusets kunstudvalg med en kort præsentation pr. mail til kunstudvalget@seniorhus.dk med henblik på eventuel aftale om udstilling. 

Hvor længe varer udstillingerne?
Almindeligvis skifter udstillingerne 4 gange om året og varer 2 – 3 måneder.

Forberedende møde 
Kunstnerne indbydes til et informations- og planlægningsmøde i seniorhuset.

Ophængning og fernisering:
Ophængningen varetages af kunstneren selv på et forud aftalt tidspunkt. Der er snore med kroge til rådighed, ligesom der forefindes stiger. Der er dog ikke mulighed for praktisk assistance med selve ophængningen.

Seniorhuset er vært ved et mindre traktement i forbindelse med ferniseringen, der holdes nogle dage efter ophængningen af kunstværkerne.

Markedsføring
Omtale af kunstnerne og kunstværkerne fremgår af seniorhusets hjemmeside og seniorhusets nyhedsbrev. Kunstnerne kan også – på eget initiativ – kontakte andre nyhedsmedier.

Salg under udstillingen
Kunstnerne varetager selv al formidling af eventuelt salg af de udstillede kunstværker. Hvis et kunstværk af den grund udgår af udstillingen, erstattes det, af hensyn til helhedsindtrykket af udstillingen, af kunstneren med et andet kunstværk, udført af denne.

Forsikring
Seniorhus Odense har ingen forsikring af de udstillede kunstværker.

Kontakt Kunstudvalget
Er du interesseret i at udstille eller blot har spørgsmål, så benyt denne kontaktmail: kunstudvalget@seniorhus.dk