DH Odense

GENERELT VEDR. COVID-19:

På grund af COVID-19-situationen kan der være ændringer i de aktiviteter, som DH Odense normalt afvikler. Disse eventuelle ændringer vil løbende blive opdateret.

Kan du ikke umiddelbart finde svar på dit spørgsmål, kan du altid henvende dig til foreningens formand, eller hvor det fremgår af tovholderen.

Hold afstand

Formål

DH-Odense er en kommunal afdeling af Danske Handicaporganisationer, som er en landsdækkende handicaporganisation med 32 medlemsorganisationer. I øjeblikket består DH-Odense af 23 medlemsorganisationer.

Bestyrelsen er afdelingens højeste myndighed og består af en repræsentant fra hver af de tilsluttede medlemsorganisationer. Bestyrelsen har ansvaret for at afdelingens virksomhed udøves i overensstemmelse med vedtægterne.

Til bestyrelsesmøderne er alle organisationernes medlemmer velkomne med taleret men uden stemmeret.

DH-Odense er repræsenteret i Handicaprådet med 7 medlemmer og i
Derudover sidder der repræsentanter i Den Sociale Ankestyrelse, Brugerråd i Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.

Der er p.t. nedsat et Tilgængelighedsudvalg.

Man bliver medlem ved at organisationen, der ønsker medlemskab, udpeger 1 repræsentant til DH-afdelingens bestyrelse, samt en suppleant.

Dansk Folkehjælp har omkring 160 medlemmer i Odense.

Aktiviteter

I Seniorhus Odense har DH-Odense følgende aktiviteter:

  • Foredragsaftener for alle organisationernes medlemmer.
  • Samarbejdspartner til motionsholdet “Stol på Motion”

Kontortid

Træffes i Seniorhus Odense efter aftale

Kontakt

DH-Odense
c/o Seniorhus Odense
Toldbodgade 5
5000 Odense C

Formand
Birthe Malling

Tlf.: 40 34 35 27
Mail: malling@post.tdcadsl.dk