Faglige Seniorer

GENERELT VEDR. GENÅBNINGEN OG COVID-19:

På grund af COVID-19-situationen kan der være ændringer i de aktiviteter, som (Faglige Seniorer) normalt afvikler. Disse eventuelle ændringer vil løbende blive på opdateret på foreningernes underside.

Kan du ikke umiddelbart finde svar på dit spørgsmål, kan du altid henvende dig til foreningens formand, eller hvor det fremgår af tovholderen.

Hold afstand

Formål

Odensekredsens formål er at samle de faglige pensionister- og efterlønsklubber i Odense og varetage interesserne for disse overfor offentlige myndigheder. Endvidere i fællesskab at drive Kredsens klublokale og tilrettelægge kurser, møder og arrangementer.

Klubberne tæller:

  • DSB Pensionistforening Odense afdeling

  • Dansk El-Forbunds seniorklub

  • FOA 13 Odense

  • NNF Pensionister Odense

  • 3F Bygs Seniorklub

  • Typografernes seniorklub

  • 3F Industris Efterløns- og Pensionistklub

  • 3F KAD Seniorklub

  • 3F Odense Transport Efterløns- og Pensionistklub

Aktiviteter

Hver klub arrangerer egne arrangementer, som i det væsentlige består af foredrag, banko og filmforevisning af faglig karakter.

Odense Kredsen planlægger fælles arrangementer, som i det væsentlige vil bestå af faglige foredrag og arrangementer der berører Faglige seniorers sociale rettigheder.

Kontortid

Hver onsdag kl. 9.00-12.00

Kontakt

Faglige Seniorer, Odense Kredsen
c/o Seniorhus Odense
Toldbodgade 5
5000 Odense C

Formand
Allan Hansen

Tlf.: 27 22 85 20
Mail: allanhansen@yoon.dk