Faglige Seniorer

Faglige Seniorer - Odense Kredsen

Formål

Odensekredsens formål er at samle de faglige pensionister- og efterlønsklubber i Odense og varetage interesserne for disse overfor offentlige myndigheder. Endvidere i fællesskab at drive Kredsens klublokale og tilrettelægge kurser, møder og arrangementer.

Klubberne tæller:

  • DSB Pensionistforening Odense afdeling

  • Dansk El-Forbunds seniorklub

  • FOA 13 Odense

  • NNF  Efterløn og Pensionistklub

  • 3F Bygs Seniorklub

  • Typografernes seniorklub

  • 3F Industris Efterløns- og Pensionistklub

  • 3F KAD Seniorklub

  • 3F Odense Transport Efterløns- og Pensionistklub

Aktiviteter

Hver klub arrangerer egne arrangementer, som i det  væsentlige er foredrag, banko og videofilm af oplysende karakter.

Odense Kredsen planlægger fælles arrangementer, som i det væsentlige vil bestå af faglige nyheder, og faglige seniors sociale rettigheder. 

Odense Kredsen holder åbent hus for klubbernes medlemmer hver onsdag fra kl. 0900.

til kl. 12.00. i Seniorhusets åbningstider.

Kontortid

Hver onsdag kl. 9.00-12.00

Kontakt

Faglige Seniorer, Odense Kredsen
Toldbodgade 5
5000 Odense C

Mail: fagligeseniorod@outlook.dk

Bent Erik Petersen

Formand

Tlf.: 20 48 59 29
Mail: egilsvej152@gmail.com