Faglige Seniorer

GENERELT VEDR. COVID-19:

Vi anbefaler fortsat fokus på håndhygiejne, brug af håndsprit. Hold en fornuftig afstand, hold til højre og følg evt. yderligere skiltning.

Hold afstand

Formål

Odensekredsens formål er at samle de faglige pensionister- og efterlønsklubber i Odense og varetage interesserne for disse overfor offentlige myndigheder. Endvidere i fællesskab at drive Kredsens klublokale og tilrettelægge kurser, møder og arrangementer.

Klubberne tæller:

  • DSB Pensionistforening Odense afdeling

  • Dansk El-Forbunds seniorklub

  • FOA 13 Odense

  • NNF  Efterløn og Pensionistklub

  • 3F Bygs Seniorklub

  • Typografernes seniorklub

  • 3F Industris Efterløns- og Pensionistklub

  • 3F KAD Seniorklub

  • 3F Odense Transport Efterløns- og Pensionistklub

Aktiviteter

Hver klub arrangerer egne arrangementer, som i det  væsentlige er foredrag, banko og videofilm af oplysende karakter.

Odense Kredsen planlægger fælles arrangementer, som i det væsentlige vil bestå af faglige nyheder, og faglige seniors sociale rettigheder. 

Odense Kredsen holder åbent hus for klubbernes medlemmer hver onsdag fra kl. 0900.

til kl. 12.00. i Seniorhusets åbningstider.

Kontortid

Hver onsdag kl. 9.00-12.00

Kontakt

Faglige Seniorer, Odense Kredsen
Toldbodgade 5
5000 Odense C

Mail: fagligeseniorod@outlook.dk

Bent Erik Petersen

Formand

Tlf.: 20 48 59 29
Mail: egilsvej152@gmail.com