Faglige Seniorer

COVID-19: OPDATERING UGE 44

Nedenfor kan du finde info vedr. eventuelle ændringer/aflysninger af aktiviteter for Faglige Seniorer:

Klik her og læs om de beslutninger bestyrelsen har truffet og udsendt d. 26. november 2020 vedr. COVID-19-situationen

Kan du ikke umiddelbart finde svar på dit spørgsmål, kan du altid henvende dig til foreningens formand, eller hvor det fremgår af tovholderen.

Hold afstand

Formål

Odensekredsens formål er at samle de faglige pensionister- og efterlønsklubber i Odense og varetage interesserne for disse overfor offentlige myndigheder. Endvidere i fællesskab at drive Kredsens klublokale og tilrettelægge kurser, møder og arrangementer.

Klubberne tæller:

  • DSB Pensionistforening Odense afdeling

  • Dansk El-Forbunds seniorklub

  • FOA 13 Odense

  • NNF Pensionister Odense

  • 3F Bygs Seniorklub

  • Typografernes seniorklub

  • 3F Industris Efterløns- og Pensionistklub

  • 3F KAD Seniorklub

  • 3F Odense Transport Efterløns- og Pensionistklub

Aktiviteter

Hver klub arrangerer egne arrangementer, som i det væsentlige består af foredrag, banko og filmforevisning af faglig karakter.

Odense Kredsen planlægger fælles arrangementer, som i det væsentlige vil bestå af faglige foredrag og arrangementer der berører Faglige seniorers sociale rettigheder.

Kontortid

Hver onsdag kl. 9.00-12.00

Kontakt

Faglige Seniorer, Odense Kredsen
c/o Seniorhus Odense
Toldbodgade 5
5000 Odense C

Formand
Allan Hansen

Tlf.: 27 22 85 20
Mail: hansenallan080@gmail.com