Faglige Seniorer

Formål

Odensekredsens formål er at samle de faglige pensionister- og efterlønsklubber i Odense og varetage interesserne for disse overfor offentlige myndigheder. Endvidere i fællesskab at drive Kredsens klublokale og tilrettelægge kurser, møder og arrangementer.

Klubberne tæller:

  • DSB Pensionistforening Odense afdeling

  • Dansk El-Forbunds seniorklub

  • FOA 13 Odense

  • NNF Pensionister Odense

  • 3F Bygs Seniorklub

  • Typografernes seniorklub

  • 3F Industris Efterløns- og Pensionistklub

  • 3F KAD Seniorklub

  • 3F Odense Transport Efterløns- og Pensionistklub

Aktiviteter

Hver klub arrangerer egne arrangementer, som i det væsentlige består af foredrag, banko og filmforevisning af faglig karakter.

Odense Kredsen planlægger fælles arrangementer, som i det væsentlige vil bestå af faglige foredrag og arrangementer der berører Faglige seniorers sociale rettigheder.

Kontortid

Hver onsdag kl. 9.00-12.00

Kontakt

Faglige Seniorer, Odense Kredsen
c/o Seniorhus Odense
Toldbodgade 5
5000 Odense C

Formand
Allan Hansen

Tlf.: 27 22 85 20
Mail: allanhansen@yoon.dk