Andre foreninger (eksterne)

Eksterne foreninger, som har sin primære målgruppe blandt seniorer (60+), kan leje sig ind i Seniorhus Odense.
Nedenfor finder du flere af disse foreninger, som mere eller mindre har faste arrangementer hver uge i seniorhuset.

Repræsenterer du en forening, klub eller gruppe, som er med i målgruppen for dem, der kan leje lokaler i seniorhuset, og er du ikke nævnt ovenfor, så kontakt os for at få oprettet link til din forening.

Klik her for at se hvordan du lejer lokaler i seniorhuset.

Send en mail til web@seniorhus.dk