Seniorhusets medlemsforeninger.

Seniorhus Odenses medlemskreds består i dag af 14 bydækkende foreninger samt Ældrerådet. De har  alle plads i seniorhusets bestyrelse.

Til venstre i menuen finder du links til husets 14 medlemsforeninger og Ældrerådet, hvor du kan læse mere om den enkelte forenings formål, aktiviteter, kontortid og kontaktoplysninger.

Under menuen ”Andre foreninger – øvrige brugere af huset” finder du oplysninger om en række foreninger, som ikke har sæde i seniorhusets bestyrelse.